Regulamin neteo.eu

I. Warunki ogólne

Regulamin sklepu neteo.eu określa zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem strony www.neteo.eu oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Sklep neteo.eu umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę INFORD – Łukasz Ordecha, która jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 691-205-05-45. Siedziba firmy znajduje się w:

55-050 Sobótka
Sulistrowice, ul. Krótka 1

3. Dane do korespondencji:

INFORD – Łukasz Ordecha
55-050 Sobótka
Sulistrowice, ul. Krótka 1
tel. 71 725-95-11
kom. 602-445-639

email: kontakt@neteo.eu

4. Zakup w sklepie internetowym neteo.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka a następnie poprzez przycisk „Zamówienie”.
 2. Aby obserwować status realizacji zamówienia konieczne będzie założenie konta użytkownika w sklepie.
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Terminy oraz procesy realizacji zamówień uzależnione są każdorazowo od danego produktu i opisane są na karcie produktu.
  Produkty wirtualne wysyłane są niezwłocznie maksymalnie w ciągu 24h od zaksięgowania płatności na naszym rachunku banowym
  Zamówienia wymagające realizacji usługi świadczone są w dni robocze zgodnie z informacją dostępną w opisie danej usługi.
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 5. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesłanie przez sprzedawcę wiadomości email z informacją o tym fakcie wraz z podsumowaniem wszystkich informacji dotyczących zamówienia.
 6. Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie podać dane firmy wraz z NIP.
 7. Dostawa zakupionych towarów odbywa się zgodnie z aktualnym opisem danego produktu w sklepie.
 8. Wysyłki towarów realizowane są za pośrednictwem poczty email na adres email podany podczas zakładania konta Klienta w sklepie
 9. Jeżeli istnieją koszty wysyłki, określone są każdorazowo w sklepie podczas składania zamówienia i uzależnione są od zamawianych przez Klienta produktów oraz ich ilości.
 10. Dodatkowych informacji dotyczących zamówienia Klient może uzyskać kontaktując się z obsługą sklepu pod numerem telefonu (71)725-95-11 lub 664-871-959.
 11. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Ceny i metody płatności

 1. Wszystkie ceny produktów w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ( ceny brutto ).
 2. W celu zapłaty za zamówione produkty Klient może wybrać jedną z dostępnych dla jego zamówienia metod płatności.
  1. szybkie płatność elektroniczne. W przypadku szybkich płatności elektronicznej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia realizacji płatności z systemu agenta obsługującego wybraną przez Klienta metodą metodę. Wysyłka towaru nastąpi niezwłocznie zgodnie z informacją dostępną podczas składania zamówienia oraz warunkami realizacji zamówień dostępnymi w regulaminie
  2. przelew bankowy. W przypadku płatności przelewem bankowym realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności na rachunku sprzedawcy. Wysyłka towaru nastąpi niezwłocznie zgodnie z informacją dostępną podczas składania zamówienia oraz warunkami realizacji zamówień dostępnymi w regulaminie
 3. Klient jest każdorazowo poinformowany o terminach w jakich zobowiązany jest do dokonania płatności za złożone zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w oznaczonym terminie sprzedawca dokona przypomnienia o konieczności dokonania zapłaty. Jeżeli płatność nie zostanie zrealizowana, na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego sprzedawca może odstąpić od umowy.

IV. Dostawa towarów oraz realizacja zamówionych usług

 1. Wysyłki zamówionych towarów wirtualnych realizowane są automatycznie po zaksięgowaniu płatności na naszym rachunku bankowym.
 2. Wysyłka zamówienia realizowana jest pocztą email na adres email podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. Dostarczenie zamówionych usług realizowane są zgodnie z opisem na karcie produktu/usługi. Ze względu na specyfikację mogą wymagać uzgodnienia terminu prac wraz z Klientem
 4. Dostawy produktów elektronicznych są darmowe. Wszystkie ewentualne koszty dostaw innych produktów lub usług podane są na stronie sklepu podczas składania zamówienia.
 5. Jeżeli wśród produktów/usług zamówionych przez Klienta znajdują się produkty usługi o dłuższym terminie realizacji to dla całego zamówienia może obowiązywać najdłuższy termin realizacji.

V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 2. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest jako Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  – świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  – umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  – umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  – umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

VI. Gwarancja

 1. Produkty oferowane w sklepie posiadają posiadają gwarancję producenta. Dostarczane są w formie takiej jakiej są i mogą nie działać poprawnie w niektórych konfiguracjach sprzętowych. Ich producenci oraz dostawcy przykładają jednak olbrzymią wagą aby ich funkcjonowanie było poprawne.

VII. Reklamacje

 1. W przypadku gdy towar okaże się niekompletny, wadliwy lub uszkodzony Klient ma prawo zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej złożyć reklamację. Informację dotyczącą reklamacji należy wysłać na adres email: kontakt@neteo.eu lub w formie listu pocztowego na adres siedziby sprzedawcy 55-050 Sulistrowice, ul. Krotka 1
 2. Po otrzymaniu reklamacji obsługa sklepu internetowego zrealizuje proces reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca poinformuje klienta drogą elektroniczną w formie wiadomości email

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe zbierane podczas realizacji zamówień przetwarzane są przez sprzedawcę wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, kontaktowania się z Klientem oraz dla celów rozliczeń podatkowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu.